Οφέλη

nopaper64

Paperless

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και υιοθέτηση της «Paperless Office» λογικής
paper64

Ταχύτητα

Πλήρως αξιόπιστη και ταχύτατη διεκπεραίωση θεμάτων και εγγράφων. Εκμηδενισμός του χρόνου διακίνησης…
pen64

Ψηφιακή υπογραφή

Εφαρμογή της στρατηγικής για την Ηλε-κτρονική Διακυβέρνηση, ιδιαιτέρως δε με τη χρήση…
graph64

Eξοικονόμηση πόρων

Μείωση των λειτουργικών εξόδων από την εξοικονόμηση εκτυπώσεων. Ελαχιστοποίηση του διοικητικού και διαχειριστικού…
time64

Ιστορικό

Εκτενής παρακολούθηση του ιστορικού των συμβάντων. Καταγραφή όλων των ενεργειών που συνδέονται…
statistics_2_64

Στατιστικά

Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τον όγκο και το είδος της διακινούμενης αλλη-λογραφίας,…

Περιγραφή

Στα Λατινικά «archium» σημαίνει αρχείο

Η Cosmos ανέπτυξε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας με την εμπορική ονομασία Archium, που ενσωματώνει όλη τη λειτουργικότητα διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού αρχείου εγγράφων, υποστηρίζοντας τις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Διαχείριση, διακίνηση και αρχειοθέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων
 • Πρωτοκόλληση εγγράφων με την υποστήριξη πολλαπλών τύπων πρωτοκόλλου
 • Ανάθεση έργου και παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των εργασιών μέσω κατάλληλων ροών εργασίας
 • Εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής στην παραγωγή εγγράφων
 • Σύνταξη σχεδίου εγγράφου με υποστήριξη versioning
 • Διασύνδεση με Mail Server και Fax Server για την αυτοματοποιημένη πρωτοκόλληση και αποστολή αρχείων στους κατάλληλους αποδέκτες
 • Εφαρμογή πολιτικής πρόσβασης στα διακινούμενα έγγραφα βάσει κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων
 • Αρχειοθέτηση των εγγράφων βάσει θεματολογίου με υποστήριξη δημιουργίας υποθέσεων
 • Αναζήτηση εγγράφων με εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων
 • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με Συμβούλια (Διοικητικά, Δημοτικά κ.λ.π.) όπως εισήγηση θεμάτων, κατάρτιση ημερήσιας διάταξης, διεξαγωγή συνεδρίασης, διαχείριση πρακτικών και αποφάσεων

Η εφαρμογή Archium απευθύνεται:

 • Σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις και αρχές του κράτους
 • Σε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειες, δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις)
 • Στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα
 • Σε νοσοκομεία και φορείς στο χώρο της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας
 • Σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών συμβούλων & μελετών, εκτέλεσης τεχνικών έργων όπως και σε δικηγορικές ή εταιρείες νομικών συμβούλων
 • Σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που βασίζουν την οργάνωση της λειτουργίας τους και τη διεκπεραίωση της εργασίας τους σε διαδικασίες που αποτυπώνονται και εκτελούνται μέσα από τη διαχείριση της αλληλογραφίας

Η Cosmos Business Systems επίσημο μέλος του δικτύου ORACLE PARTNER NETWORK διαθέτει την εφαρμογή Archium, μέσω του προγράμματος APPLICATION SPECIFIC FULL USE PROGRAM DISTRIBUTION AGREEMENT της Oracle Corporation, το οποίο εξασφαλίζει τη διανομή όλων των εκδόσεων Oracle Database ως αναπόσπαστο τμήμα της εφαρμογής Archium, με προνομιακό καθεστώς αδειοδότησης.